لزوم استفاده از گیت های حفاظتی


– كاهش درصد خطاهاي انساني
– استفاده بهينه از نيروي كار
– صرفه جويي در وقت و هزينه ها
– بالا بردن امنيت

اساس کار سیستم های دزدگیر لباس و
گیت فروشگاهی
بر سه تکنولوژی عمده استوار است:
الف – سیستم های RF
ب – سیستم های AM
ج – سیستم های EM
به دلیل قیمت مناسب و کارکرد قابل قبول سیستم های RF عمده توجه شرکت ها به این تکنولوژی می باشد. البته سیستم های AM نیز به صورت محدودتر و برای فروشگاه های خاص که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد،‌ مورد توجه است ولی سیستم EM چندان مورد توجه نیست. تفاوت ها،‌ نقاط قوت و ضعف هرکدام از سیستم های بالا نیازمند بحث مفصل است که البته در این مجال نمی گنجد ولی قدر مسلم آن است که در یک فروشگاه معمولی که هزینه بالا صرفه اقتصادی ندارد تکنولوژی RF رایج تر است. پس از انتخاب تکنولوژی نوبت به انتخاب مارک و مدل می رسد. در ادامه محصولات مختلف شرکت به صورت یک لیست ارائه شده و پس از آن با توجه به تیپ های مختلف فروشگاه ها و شرایط حاکم بر انها سیستم های مناسب پیشنهاد شده و مورد توجه قرار می گیرند.

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مشاهده همه محصولات